• بسم الله الرحمن الرحیم

این قسمت با ارجاع به سخنان ارزشمند مقام معظم رهبری در زمینه‌ی عزت نفس اسلامی و اهمیت آن، مطالب گفته شده جمع‌بندی می‌شود:

1. امروز اوضاع در دنیای اسلام تفاوت کرده است؛ بیداری اسلامی در سرتاسر دنیای اسلام محسوس است؛ حرکت و نهضت عظیمی در مراحل مختلف در همه [جای] دنیای اسلام، مشاهده می‌شود.

2. میل برگشت به اصول و مبانی اسلامی که مایه‌ی عزت و پیشرفت و ترقی است در بین ملت‌های اسلامی به وجود آمده است و دولت‌های اسلامی به برکت بیداری اسلامی می‌توانند عزتی را که قدرت‌های استکباری از آن‌ها گرفته‌اند، به خودشان برگردانند.

3. انقلاب اسلامی، عزت اسلام را بر روی دست گرفته و به همه‌ی دنیا نشان داد. انقلاب اسلامی نشان داد که اسلام می‌تواند به یک ملت، سرافرازی و عزت دهد؛ یک ملت را از زیر بار فشار و تحمیل بیگانگان نجات دهد و از حالت تحقیری که بر آن ملت تحمیل کرده‌اند، بیرون بکشد، می‌توان استعدادهای یک ملت را در همه‌ی میدان‌ها بروز و ظهور بخشید؛ می‌توان به یک ملت، قدرت دفاع از خود، قدرت دفاع از عقاید و از هویت و شخصیت خود بدهد. انقلاب اسلامی این را نشان داد.

4. با تشکیل جمهوری اسلامی در ایران، مسلمانان در همه‌ی جهان هویتی تازه یافتند و احساس عزت و شخصیت اسلامی، در آنان دمیده شد.

5. با تشکیل جمهوری اسلامی نیز تشنه‌ی آن اعتماد به نفس و این عزت و این استقلال است و باید همه در راه آن تلاش کنیم. این یک مسؤولیت تاریخی است و امروز زمینه‌ی ادای آن و کسب عزت و اقتدار و استقلال کامل جهان اسلام فراهم است.

6. ایران اسلامی به برکت اسلام، عزت پیدا کرده است.

7. امت بزرگ اسلامی امروز باید از همه‌ی موجودی خود برای کسب عزت و اقتداری که مستحق آن است، برخوردار شود.

8. امروز دشمن اسلام یعنی سردمداران استکبار و صهیونیسم، تفرقه‌افکنی میان مسلمین و غوغاگری در عرصه‌ی تبلیغات را برضد هر کشور و دولت و جمعیتی که از بیداری اسلامی و حاکمیت قرآن دم زدند و داعیه‌ی عزت مسلمین را داشته باشد، مهم‌ترین کار خود می‌داند.